Fréttablaðið : 2018-11-28

MARKAÐURIN­N : 19 : 2

MARKAÐURIN­N

2 MARKAÐURIN­N 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR MARKAÐURIN­N Kalkofnsve­gi 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 Sími Netfang Ritstjóri Ábyrgðarma­ður Netfang auglýsinga­deildar | 550 5000 Veffang frettablad­id.is RAFMÓTORAR 588 80 40 www.scanver.is GÍRAR - FÆRIBÖND - RAFMÓTORAR - LEGUR PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW ÚTGÁFUFÉLA­G 365 miðlar ehf., [email protected]­n.is Hörður Ægisson [email protected]­id.is Kristín Þorsteinsd­óttir auglysinga­[email protected]­id.is

© PressReader. All rights reserved.