Fréttablaðið : 2018-11-28

MARKAÐURIN­N : 23 : 6

MARKAÐURIN­N

6 MARKAÐURIN­N 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.