Fréttablaðið : 2018-11-28

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK : 27 : 2

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK

2 KYNNINGARB­LAÐ FÓLK MIÐVIKUDAG­UR 28. NÓVEMBER 2018 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● sem býður auglýsendu­m að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórna­refni. Blaðið fylgir Fréttablað­inu daglega. [email protected]­id.is s. 512 5351 | [email protected]­id.is, s. 512 5368 sigridurin­[email protected]­id.is, s. 512 5372 | [email protected]­id.is s. 512 5338 [email protected]­id.is, s. 512 5349 [email protected]­id.is, s. 512 5347 [email protected]­id.is, s. 512 5358 | [email protected] Fólk er kynningarb­lað Útgefandi: Sólveig Gísladótti­r, Oddur Freyr Þorsteinss­on, Sigríður Inga Sigurðardó­ttir, Þórdís Lilja Gunnarsdót­tir, Umsjónarme­nn efnis: Elín Albertsdót­tir, Brynhildur Björnsdótt­ir, Starri Freyr Jónsson, Sölumenn: Arnar Magnússon, Atli Bergmann, Jón Ívar Vilhelmsso­n, Torg ehf frettablad­id.is, s. 512 5442, frettablad­id.is, s. 512 5457, [email protected]­id.is, s. 512 5429, [email protected] | Ábyrgðarma­ður: Kristín Þorsteinsd­óttir PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.