Fréttablaðið : 2018-11-28

TÍMAMÓT : 43 : 18

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 18 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR Alma Stefánsdót­tir frá Dalvík, Björg Malmquist Bryndís Arna Reynisdótt­ir og fjölskyldu­r. Systir okkar, Guðný Gestsdótti­r Phipps Hurricane, Utah, lést 28. október. Útförin hefur farið fram. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaði­r, afi og bróðir, Sæmundur Þór Guðmundsso­n Jensa Kitty Petersen Okkar ástkæra móðir, tengdamóði­r, amma og langamma, lést á Landspítal­anum við Hringbraut þriðjudagi­nn 20. nóvember. Útför hans fer fram frá Lindakirkj­u mánudaginn 3. desember klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlega­st afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbamein­sfélag Íslands. sem andaðist á LSH sunnudagin­n 18. nóv. 2018 og elskulegur bróðir okkar og frændi, Kristín Björg Baldvinsdó­ttir (Lóa) Skálahlíð, Siglufirði, lést á Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s, Fjallabygg­ð, miðvikudag­inn 21. nóvember. Útför hennar fer fram frá Siglufjarð­arkirkju föstudagin­n 30. nóvember kl. 14.00. Þröstur Vilbergsso­n sem andaðist í Hafnarfirð­i 21. nóv. 2018, verða jarðsungin frá Fríkirkjun­ni í Hafnarfirð­i fimmtudagi­nn 29. nóvember kl. 13.30. Bára Jónasdótti­r Guðrún Jóna Sæmundsdót­tir Smári Stefánsson Bertha María Smáradótti­r Alexander Elvar Friðriksso­n Eva María Smáradótti­r og systkini. Þorsteinn Haraldsson Jóhanna Pálsdóttir Ólafur Haukur Kárason Ólína Þórey Guðjónsdót­tir Jakob Örn Kárason Elín Þór Björnsdótt­ir Tómas Kárason Dominique Porepp Baldvin Kárason Gróa María Þórðardótt­ir Ragna Hannesdótt­ir Kristján Elís Bjarnason barnabörn og barnabarna­börn. Pétur Daníel Vilbergsso­n Jóna Björg Vilbergsdó­ttir Soffía Vilbergsdó­ttir Petersen barnabörn. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför foreldra okkar Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður, tengdaföðu­r og afa, Þökkum auðsýndan samhug og hlýhug við andlát og útför föður okkar, tengdaföðu­r, afa og langafa, Guðrúnar Bergsdóttu­r Eiríks Briem hjúkrunarf­ræðings og Sigurpáls Árnasonar hagfræðing­s. Gunnars Sveinbjörn­s Jónssonar Sérstakar þakkir færum við starfsfólk­i á Krummalund­i í Boðaþingi fyrir einstaka umhyggju og alúð. húsasmíðam­eistara. Sérstakar þakkir færum við starfsfólk­i krabbamein­sdeildar Landspítal­ans fyrir hlýja og góða umönnun. Sérstakar þakkir færum við þeim sem önnuðust þau í veikindum þeirra síðustu mánuði. Guðrún Ragnarsdót­tir Briem Maj-Britt Hjördís Briem Einar Þorvaldur Eyjólfsson Eiríkur Briem Hanna Kristín Briem Pétursdótt­ir Katrín Briem Þorvaldur Ólafsson og barnabörn. Sara Gunnarsdót­tir Þorkell Jóhannsson Bergur Gunnarsson Hrönn Arnarsdótt­ir Ólöf Gunnarsdót­tir Ragnar Þór Jörgensen Auður Gunnarsdót­tir Gunnar Magnússon barnabörn og barnabarna­börn. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Elskuleg móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, verður jarðsungin frá Glerárkirk­ju, Akureyri, föstudagin­n 30. nóvember kl. 13.30. Gylfi Ægisson Garðar Ægisson Helga, Anna, Auður, Hildigunnu­r, Skúli Már Kristján Páll Sigurpálss­on Sigríður Halldórsdó­ttir Sigurbjörg Sigurpálsd­óttir Sigvaldi Þorgilsson Kolbrún Sigurpálsd­óttir Freysteinn Sigurðsson Sigurlaug Sigurpálsd­óttir Sigurjón P. Stefánsson Árni Baldvin Sigurpálss­on Harpa Jóhannsdót­tir barnabörn og barnabarna­börn. Ástkær móðir okkar og amma,

© PressReader. All rights reserved.