Fréttablaðið : 2018-11-28

LÍFIÐ : 53 : 28

LÍFIÐ

28 L Í F IÐ ∙ F R É T TAB LAÐIÐ 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR engar júff L Stjörnugrí­s er eini íslenski framleiðan­dinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjöti. Þú finnur vörurnar frá Stjörnugrí­s í öllum betri matvöruver­slunum um land allt. www.stjornugri­s.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.