Fréttablaðið : 2018-11-28

FRÉTTIR : 7 : 6

FRÉTTIR

6 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR Veldu Panodil sem hentar þér! ® Panodil filmuhúðað­ar töflur, Panodil Zapp filmuhúðað­ar töflur, Panodil Junior mixtúra, dreifdreif­a,fa, Panodil Hot mixtúruduf­t, lausn til iinntöinnt­öku,öku, Panodil Brus freyðitöff­reyðitöflu­r.flur. InnihelduI­nniheldurr paracetamó­l.paracetamó­l. Við vægumvæggu­m verkjum.verkkjum. Hitalækkan­di. til læknisækni­ss eða lyfjafræði­ngslyfjafr­ææðings sé þörf á frekari upplupplýs­ingumgum um áhættuáhæt­ttu og aukaverkan­ir.aukaverkka­nirkanir. Sjá nánanánari upplýsinga­ruppplýsin­gar um lyfið á www.sserlyfjas­kra.is. Til inntöku. Lesið vandlega upplýsinga­r á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Verkjastil­landi og hitalækkan­di nd di

© PressReader. All rights reserved.