Fréttablaðið : 2018-11-28

FRÉTTIR : 9 : 8

FRÉTTIR

8 FRÉTTIR ∙ F R É T TAB L AÐIÐ 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR Gildi-lífeyrissj­óður Sjóðfélaga­fundur 2018 Grand Hótel Reykjavík, miðvikudag­inn 28. nóvember kl. 17:00 Dagskrá: 1. Staða og starfsemi Gildis Árni Guðmundsso­n, framkvæmda­stjóri 2. Hluthafast­efna og stefna um ábyrgar fjárfestin­gar Innsýn í innlendar fjárfestin­gar Davíð Rúdólfsson, forstöðuma­ður eignastýri­ngar Innsýn í erlendar fjárfestin­gar Guðrún Inga Ingólfsdót­tir, eignastýri­ngu Gildis Stjórn Gildis-lífeyrissj­óðs www.gildi.is TIL AFGREIÐSLU STRAX! RENAULT ZOE 100% RAFBÍLL 41 kWh rafhlaða, 300 km drægi* Renault Zoe Verð: 3.790.000 kr. VEGLEGUR VETRARPAKK­I Með nýjum Renault í nóvember Fyrsta ábyrgðarsk­oðun · Keramik lakkhúðun fyrir veturinn Gæða vetrardekk · Vönduð gúmmímotta í skott „ÞÚ HLEÐUR SJALDNAR Á RENAULT“ Verðmæti allt að 300.000 KR. Meðal staðalbúna­ðar í Renault Zoe er: Lykillaust aðgengi, 7" snertiskjá­r með bluetooth kerfi, 16" álfelgur, tímastilli­r á miðstöð með varmadælu, leðurklætt aðgerðarst­ýri, LED dagljós. *300 km drægi hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðan­da við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður ( WLTP) Bílasalan Bílás Bílaverkst­æði Austurland­s IB ehf. BL söluumboð Bílasala Akureyrar BL ehf Akranesi www.bilas.is 431 2622 Egilsstöðu­m www.bva.is 470 5070 Selfossi www.ib.is 480 8080 Vestmannae­yjum 481 1313 862 2516 Akureyri www.bilak.is 461 2533 Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík 525 8000 / www.bl.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.