Fréttablaðið : 2018-11-29

FORSÍÐA : 1 : 1

FORSÍÐA

ÍSLANDI* — — MEST LESNA DAGBLAÐ Á 2 8 2 . TÖLUB L A Ð 1 8 . Á R G A NGUR F IMMTUDAGUR 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 ✿ Tíðni rafrettuno­tkunar ungmenna í 10. bekk á Íslandi 2015 - 2018 2015 2016 2017 2018 ➛ STÆKKAÐU GJÖFINA AFSLÁTTARD­AGAR með gjafabréfi fyrir veitingum á Leikhúsbar­num -20% SÖFNUNAR - STELL HNÍFAPÖR GLÖS GJAFAKORT Gefðu gjöf sem lifnar við borgarleik­hus.is Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen. is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW 0% 0% 0% 0% 17,0% 26,1% 33,7% 40,7% 8,7% 3,1% 14,8% 5,3% 22,5% 10,1% Prófað einu sinni eða oftar um ævina Notað einu sinni eða oftar sl. 30 daga Notað daglega sl. 30 daga 100% 100% 100% 100%

© PressReader. All rights reserved.