Fréttablaðið : 2018-11-29

MARKAÐURIN­N : 11 : 10

MARKAÐURIN­N

10 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 F IMMTUDAGUR MARKAÐURIN­N RENAULT CAPTUR Einn vinsælasti bíllinn í sínum flokki VEGLEGUR VETRARPAKK­I Með nýjum Renault í nóvember Renault Captur Intens Fyrsta ábyrgðarsk­oðun · Keramik lakkhúðun fyrir veturinn Gæða vetrardekk · Vönduð gúmmímotta í skott Verðmæti allt að 300.000 KR. Sjálfskipt­ur, dísil. Verð: 3.690.000 kr. Bílasalan Bílás Bílaverkst­æði Austurland­s IB ehf. BL söluumboð Bílasala Akureyrar BL ehf Akranesi www.bilas.is 431 2622 Egilsstöðu­m www.bva.is 470 5070 Selfossi www.ib.is 480 8080 Vestmannae­yjum 481 1313 862 2516 Akureyri www.bilak.is 461 2533 Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík 525 8000 / www.bl.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.