Fréttablaðið : 2018-11-29

TILVERAN : 19 : 18

TILVERAN

18 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 F IMMTUDAGUR TILVERAN PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.