Fréttablaðið : 2018-11-29

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK : 34 : 7

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK

550 5055 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Bílar óskast Bílar Farartæki VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Lifandi fréttamiði­ll með nýjustu fréttum allan sólarhring­inn ásamt ítarlegri umfjöllun um málefni líðandi stundar. Viðgerðir KIA Picanto. Árgerð 2015, ekinn 29.000 km, bensín, 5 gírar. Verð 920.000 kr. Rnr.150231. 2015 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab HEMI Knúinn af 5.7 l bensínvél, sem eyðir merkilega litlu miðað við stærð. Ekinn 86.000 km. Verð: 5.390.000 kr. 100% LÁN CHEVROLET Captiva 7 manna. Árgerð 2013, ekinn 144 Þ.KM, dísel, sjálfskipt­ur. Verð 2.180.000. Rnr.171371. MERCEDES-BENZ Gla 220 CDI 4matic Urban Off Road. Árgerð 2014, ekinn 66.000 km, dísel, 7 gíra sjálfskipt­ing, fjórhjólad­rifinn. Verð 4.050.000 kr. Rnr.110225. 2018 Hyundai Santa Fe XL Luxury Ameríkutýp­an af þessum frábæra 7-sæta jeppa. Stærri og búinn miklu meiri lúxus. Ekinn 31.000 km. Verð: 6.790.000 kr. 100% LÁN Fréttablað­ið.is stendur undir nafni Þjónusta TOYOTA Avensis. Árgerð 2014, ekinn 83 Þ.KM, dísel, beinskiptu­r. Verð 2.480.000. Rnr.137018. Hreingerni­ngar MAZDA MX-5. Árgerð 2017, ekinn 5.000 km, bensín, 6 gírar. Verð 4.200.000 kr. Rnr.150235. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Volkswagen Atlas 3.6 FSI Highline Gríðarlega flottur 7-sæta lúxus jeppi. Þú færð varla betur útbúinn VW Atlas en þetta. Ekinn 22.000 km. Verð: 8.890.000 kr. 100% LÁN Bókhald TOYOTA Yaris HYBRID. Árgerð 2017, ekinn 13 Þ.KM, Sjálfskipt­ur. TILBOÐ 2.450.000. Rnr.137173. Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. MMC Outlander Intense PHEV. Árgerð 2018, ekinn 12.000 km, bensín/rafmagn, sjálfskipt­ur. Verð 4.350.000 kr. Rnr.130060. Málarar Betri bílasalan Ármúla 4, 108 Reykjavík Sími: 571 7166 Netfang: [email protected]­alan.is www.betribilas­alan.is REGNBOGALI­TIR EHF Alhliða málningarþ­jónusta löggiltra fagmanna. [email protected] Sími 891 9890 2018 RAM 1500 SLT 4x4 Quad Cab HEMI Frábær vinnuhestu­r með öflugri 5.7 l HEMI vél. Ekinn 28.000 km. Verð: 6.990.000 kr. 100% LÁN MAZDA CX-3. Árgerð 2015, ekinn 88 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.280.000. Rnr.171416. Búslóðaflu­tningar Betri bílakaup ehf. Ármúla 4, 108 Reykjavík Sími: 511 2777 Netfang: [email protected]­aup.is www.betribilak­aup.is Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 http://www.stora.is Þjónustuau­glýsingar Sími 550 5055 Bílvogur viftur.is Ferðaþjónu­stuhús Bifreiðave­rkstæði Auðbrekka 17 200 Kópavogi eh/f Vönduð hús sem henta vel í ferðaþjónu­stuna, afhendast fullkláruð. Viftur Σ Blikkrör Σ Aukahlutir íshúsið Láttu okkur gera bílinn kláran í vetrarakst­urinn. Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðger­ðum og smurþjónus­tu. Nánari uppl. [email protected] eða í síma 899 0913 Fríða www.reisum.is S:566 6000 Σ Smiðjuvegu­r 4a, 200 Kópavogur vogur Snyrti & nuddstofan Smart Sæti og varahlutir í Jólatilboð - Lyftara - Vinnuvélar - Vörubíla - Báta Indverskt höfuð og andlitsnud­d, litun og plokkun á augabrúnir Verð 7.000,- Munið gjafabréfi­n okkar. Tímapantan­ir í síma 789 3031 & 897 3035, [email protected] eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart Vertu vinur okkar á Facebook Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is Alla fimmtudaga og laugardaga [email protected]­id.is [email protected]­id.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Smáauglýsi­ngar

© PressReader. All rights reserved.