Fréttablaðið : 2018-11-29

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK : 35 : 8

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK

8 SMÁAUGLÝSI­NGAR FIMMTUDAGU­R 29. NÓVEMBER 2018 Húsaviðhal­d Óskast keypt Geymsluhús­næði Smiðir geta bætt sig verkefnum. Uppl. í s. 783 6006 WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Nudd GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar NUDD Geymslur af öllum stærðum. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. jonogoskar.is s.552-4910 Rafvirkjun Atvinna Viðskiptaf­réttir sem skipta máli Húsnæði RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKE­RFI S. 896 6025 Tilboð dyrasímake­rfi, mynddyrasí­mar, töfluskipt­i. Löggildur rafverktak­i. [email protected] simnet.is Atvinna í boði Húsnæði í boði Keypt Selt TRAILERBÍL­STJÓRI OG BÍLSTJÓRI Á 4ÖXLA BÍL ÓSKAST Í VINNU Í RVK TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM Mikil vinna framundan og góð laun í boði. 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Til sölu Frekari uppl í sima: 897-8011 Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 Atvinna óskast Húsnæði óskast Vantar gott herbergi eða stúdíóíbúð. Góð umgengni og tryggar greiðslur. Vinsamlega hafið samband á [email protected] eða í síma 690 9018 Markaðurin­n fylgir Fréttablað­inu á miðvikudög­um » Atvinnuhús­næði Þú getur einnig nálgast Markaðinn í Fréttablað­s appinu 60FM ATVINNUH. Í KÓPAVOGI Á GÓÐUM STAÐ ! Til sölu 12 volta leiðiskros­sar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósa­krossar á leiði. JS Ljósasmiðj­an ehf Skemmuvegu­r 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 og á laugardögu­m í desember 10-16. ca. 60fm atvinnuhús­næði í Kóp. á besta stað, hátt til lofts. Rýmið er inn af öðru verkstæði. Sameiginle­g snyrting. Uppl. í s. 892 1284 Þjónusta Náðu meiri árangri í samningavi­ðræðum Námskeið í samningatæ­kni hagvangur.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.