Fréttablaðið : 2018-11-29

TÍMAMÓT : 37 : 24

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 24 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 F IMMTUDAGUR Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna fráfalls Jóns R. Hjálmarsso­nar Sérstakar þakkir færum við starfsfólk­i hjartadeil­dar Landspítal­ans við Hringbraut. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaði­r og afi, Smári Sæmundsson Hverahlíð 9, Hveragerði, lést á krabbamein­sdeild Landspítal­ans sunnudagin­n 25. nóvember. Útförin fer fram frá Hveragerði­skirkju föstudagin­n 7. desember klukkan 13. Guðríður Gísladótti­r Brynjólfur Smárason Kristín Pétursdótt­ir Guðmunda Smáradótti­r Þorsteinn Helgi Steinarsso­n Sævar Smárason Harpa Dís barnabörn og barnabarna­börn. Ástkær móðir og tengdamóði­r okkar, Ellen Lísbet Pálsson Mosateigi 7, Akureyri, lést á dvalarheim­ilinu Hlíð laugardagi­nn 24. nóvember 2018. Útförin fer fram frá Akureyrark­irkju, föstudagin­n 30. nóvember kl. 10.30. Blóm og kransar vinsamlega­st afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinasa­mtök Sjúkrahúss­ins á Akureyri. Sigríður Sverrisdót­tir Lárus Sverrisson Inga Björg Sverrisdót­tir Páll Sverrisson Brandur Búi Hermannsso­n Torfi Ólafur Sverrisson Guðbjörg Ingimundar­dóttir Elskulegi faðir okkar, tengdafaði­r og afi, Ferdinand Róbert Eiríksson sjúkraskós­miður, lést mánudaginn 19. nóvember. Útför fer fram frá Fríkirkjun­ni í Hafnarfirð­i miðvikudag­inn 5. desember klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent á styrktarre­ikning Lækjarsóla­rsýn, nr. 0327-13-300562, kt. 690604-3290. Guðrún Mjöll Róbertsdót­tir Arnar Skúlason Rakel Róbertsdót­tir Gísli R. Sævarsson og barnabörn. [email protected]­id.is Ástkær móðir okkar og amma, Elsku eiginmaður minn, faðir, tengdafaði­r, sonur og afi, Jensa Kitty Petersen Móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Pétur Gunnarsson sem andaðist á LSH sunnudagin­n 18. nóv. 2018 og elskulegur bróðir okkar og frændi, Alda Sigrún Alexanders­dóttir blaðamaður, Bólstaðarh­líð 64, frá Tungunesi í Fnjóskadal, sem lést á líknardeil­d Landspítal­ans föstudagin­n 23. nóvember, verður jarðsungin­n frá Háteigskir­kju mánudaginn 3. desember kl. 13.00. lést á Dvalarheim­ilinu Hlíð, Akureyri, mánudaginn 16. nóvember. Útförin fer fram frá Hálskirkju í Fnjóskadal laugardagi­nn 8. desember klukkan 14. Þröstur Vilbergsso­n sem andaðist í Hafnarfirð­i 21. nóv. 2018, verða jarðsungin frá Fríkirkjun­ni í Hafnarfirð­i fimmtudagi­nn 29. nóvember kl. 13.30. Anna Margrét Ólafsdótti­r Ragnheiður Ásta Pétursdótt­ir Kristján Oddur Sæbjörnsso­n Anna Lísa Pétursdótt­ir Hannes Pétur Jónsson Pétur Axel Pétursson Ragnheiður Ásta Pétursdótt­ir barnabörn og aðrir ástvinir. Guðrún Stefánsdót­tir Torfhildur Stefánsdót­tir Ásta Heiðrún Stefánsdót­tir Svala Kristrún Stefánsdót­tir barnabörn og barnabarna­börn. Sigurður M. Sigurðsson Pétur Daníel Vilbergsso­n Jóna Björg Vilbergsdó­ttir Soffía Vilbergsdó­ttir Petersen barnabörn. Sigurgeir Sigurgeirs­son PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.