Fréttablaðið : 2018-11-29

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR : 39 : 26

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR

26 F R É T TAB L AÐIÐ 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 F IMMTUDAGUR VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR Pondus Eftir Frode Øverli Hvað sagði hann þegar þú hættir með honum? Ekkert. Hann dansði Svanavatni­ð löturhægt og grét í hljóði. Ég er ekki góður í að tjá tilfinning­ar mínar með orðum. En! Nei … ég hef tekið eftir því. Ég er nokkuð góður í að dansa þær! Góðar ðar buxur xur 4 skálmasnið masnið - skinny y - slim - regular ar - straight ht Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Ég veit ekki hvernig fólk getur drukkið kaffi án sykurs. Verð 12.9002.900 kr. - stærð 34 - 56 - stretch h - háar í mittið -5 litir - 3 síddir dir Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Æfa undirskrif­tina mína fyrir það þegar ég verð frægur. Hvað ertu að gera, Hannes? Þegar þeir reisa risahorkúl­ufrægðarse­trið, þá verður þú auðvitað þar! Ég er stolt af þér. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Gelgjan

© PressReader. All rights reserved.