Fréttablaðið : 2018-11-29

LÍFIÐ : 53 : 40

LÍFIÐ

40 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 9 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 F IMMTUDAGUR METSÖLULIS­TI EYMUNDSSON 21.11.18 - 27.11.18 1 2 Brúðan Stúlkan hjá brúnni Yrsa Sigurðardó­ttir Arnaldur Indriðason 3 4 Ungfrú Ísland Þorpið Auður Ava Ólafsdótti­r Ragnar Jónasson 5 6 Hornauga Kaupthinki­ng Þórður Snær Júlíusson Ásdís Halla Bragadótti­r 7 8 Þitt eigið tímaferðal­ag Orri óstöðvandi Bjarni Fritzson Ævar þór Benediktss­on 9 10 Aron - Sagan mín Útkall - Þrekvirki í Djúpinu Aron Einar Gunnarsson Óttar Sveinsson SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT Jóhanna Helga Viðardótti­r Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann [email protected] SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, frettablad­id.is, Gústaf Bjarnason Örn Geirsson Vilhelmsso­n Hjördís Zoëga Valdimar Birgisson Arnar Magnússon Elín Albertsdót­tir Hrannar Helgason Viðar Ingi Pétursson Guðrún Inga Grétarsdót­tir [email protected] [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is frettablad­id.is Jón Ívar og Ragnheiður Tryggvadót­tir FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Ruth Bergsdótti­r [email protected]­id.is. RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: [email protected]­id.is, Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.