Fréttablaðið : 2018-12-05

FORSÍÐA : 1 : 1

FORSÍÐA

ÍSLANDI* — — MEST LESNA DAGBLAÐ Á 2 8 7 . TÖLUB L A Ð 1 8 . Á R G A NGUR MIÐVI KUDAGUR 5 . DESEMBE R 2018 +PLÚS Fréttablað­ið í dag Skemmtileg jólavara! Kúlan sem gleður alla Finndu okkur á ● ● Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen. is *Samkvæmt prentmiðla­könnun Gallup apríl-júní 2015 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Fleiri myndir frá snjónum á Akureyri er að finna á +Plússíðu Fréttablað­sins. Fréttablað­ið +Plús er í Fréttablað­s-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablað­ið.is. PLÚS 2 SÉRBLÖÐ MARKAÐURIN­N FÓLK

© PressReader. All rights reserved.