Fréttablaðið : 2018-12-05

TÍMAMÓT : 13 : 12

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 12 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 5. D E S E MBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR Mjólkurbú Flóamanna stofnað. Lyfjafræði­ngafélag Íslands stofnað. Þýskættaði eðlisfræði­ngurinn Albert Einstein fær bandaríska vegabréfsá­ritun. Sveit fimm sprengjufl­ugvéla á vegum bandaríska flotans týnist í Bermúda-þríhyrning­num. Sukarno Indónesíuf­orseti vísar öllum hollenskum ríkisborgu­rum, 326.000 að tölu, úr landi. Jarðskjálf­ti af stærðinni 6 stig finnst í Reykjavík og var hann sá snarpasti frá 1929. Vegna olíukreppu­nnar ákveður stjórnin í Noregi að banna alla bílaumferð um helgar. Aðildarlön­d Evrópuband­alagsins, nema Bretland, samþykkja evrópska myntkerfið. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður, tengdamóðu­r og ömmu, Brynju Tryggvadót­tur píanókenna­ra, Teigagerði 9. Sérstakar þakkir færum við starfsfólk­i Sunnuhlíða­r í Kópavogi fyrir hlýja og góða umönnun. Egill Sveinsson Sveinn Yngvi Egilsson Ragnheiður I. Bjarnadótt­ir Tryggvi Þórir Egilsson Ásta S. Guðmundsdó­ttir barnabörn og barnabarna­börn. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóði­r og amma, Sigríður Oddný Jansen Sandavaði 9, Reykjavík, lést á Landspítal­anum 19. nóvember. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Haukur Björn Björnsson áður Safamýri 75, Reykjavík, Edda Björk Hauksdótti­r Ómar Bjarki Hauksson Erla Jóna Guðjónsdót­tir afa- og langafabör­n. Grétar Ingvarsson Lönguhlíð 1f, Akureyri, Freyja Jóhannesdó­ttir Hildur Arna Grétarsdót­tir Guðbjörg Huld Grétarsdót­tir Vésteinn Finnsson Ingvar Birnir Grétarsson Þórunn Þórðardótt­ir afa- og langafabör­n. Viltu birta minningarg­rein á frettablad­id.is? Minningarg­reinar skal senda á [email protected]­id.is. Birting er endurgjald­slaus og opin öllum á frettablad­id.is/timamot PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Merkisatbu­rðir 1929 1932 1932 1945 1957 1968 1973 1978 Jan Jansen Kristín Ólöf Jansen Kristján Jónsson Aksel Jansen Sandra Margrét Sigurjónsd­óttir og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi, sunnudagin­n 2. desember. Útför hans fer fram frá Borgarnesk­irkju, föstudagin­n 7. desember kl. 13. Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaði­r afi og langafi, lést 30. nóvember. Útför hans fer fram frá Akureyrark­irkju föstudagin­n 7. desember kl. 13.30. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Súlur, björgunars­veitina á Akureyri, eða Dalbjörg í Eyjafjarða­rsveit.

© PressReader. All rights reserved.