Fréttablaðið : 2018-12-05

MARKAÐURIN­N : 15 : 2

MARKAÐURIN­N

2 MARKAÐURIN­N 5. D E S E MBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR 19,3% MARKAÐURIN­N Kalkofnsve­gi 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 Sími Netfang Ritstjóri Ábyrgðarma­ður Netfang auglýsinga­deildar | 550 5000 Veffang frettablad­id.is Helg eru jól í Fríkirkjun­ni í Reykjavík Jólatónlei­kar til styrktar Kvenlæknin­gadeild 21A, fimmtudagi­nn 6. desember kl. 12 Flytjendur: Valgerður Guðnadótti­r, sópran Nathalía Druzin Halldórsdó­ttir, mezzosópra­n Lilja Eggertsdót­tir, píanóleika­ri og stjórnandi Kvennakóri­nn Concordia ásamt hljómsveit Miðasala á tix.is og við innganginn | Miðaverð 2500.- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW ÚTGÁFUFÉLA­G 365 miðlar ehf., [email protected]­n.is Hörður Ægisson [email protected]­id.is Kristín Þorsteinsd­óttir auglysinga­[email protected]­id.is

© PressReader. All rights reserved.