Fréttablaðið : 2018-12-05

MARKAÐURIN­N : 21 : 8

MARKAÐURIN­N

8 MARKAÐURIN­N 5. D E S E MBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.