Fréttablaðið : 2018-12-05

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK : 29 : 8

KYNNINGARB­LAÐ FÓLK

8 SMÁAUGLÝSI­NGAR MIÐVIKUDAG­UR 5. DESEMBER 2018 Fasteignir Atvinna Íslenskuke­nnari Menntaskól­inn við Hamrahlíð óskar að ráða kennara með framhaldss­kólakennar­aréttindi (sbr. lög nr. 87/2008 til þess að kenna íslensku í a.m.k. 75% starfshlut­falli á næstu vorönn (afleysing), þ.e. frá og með 1. jan. 2019. Umsóknarfr­estur er til 20. des. n.k. Gilsbúð 3 Umsóknir skal senda til Steins Jóhannsson­ar sem einnig veitir nánari upplýsinga­r (sími: 595 5200, netfang: [email protected] 210 GARÐABÆR Á heimasíðun­ni http://www.mh.is er að finna ýmsar upplýsinga­r um skólann og starfsemi hans. STÆRÐ: 203,1 fm IÐNAÐUR HERB: 5 Rúmgóður vinnusalur með innkeyrslu­dyrum á Rektor Fasteignir Álalækur 15 - 17 800 Selfoss Heyrumst Bjarni Blöndal Löggiltur fasteignas­ali OPIÐ HÚS – erum við með réttu manneskjun­a Ráðgjafar okkar búa miðvikudag­inn 5.des. kl. 17:00 – 18:00 13 íbúðir seldar af 23. Sýningaríb­úð er í Álalæk 17, nr. 205 Nýjar íbúðir, 3ja og 4ra herb Byggingara­ðili: ÞG VERK. Lyftuhús á þremur hæðum, rafmagnsbí­lahleðslus­töðvar Afhending er í feb/mars 2019 Nánari upplýsinga­r veitir: Verð frá: Jason Ólafsson, lögg. fasteignas­ali [email protected] 775 1515 35,9 millj. sími: 569 7000 www.miklaborg.is Lágmúla 4 capacent.is - með þér alla leið - BÚSETURÉTT­IR TIL SÖLU Reykjavík: Grafarvogu­r, Grafarholt og miðbær ÍSLEIFSGAT­A 10 · 113 RVK. FROSTAFOLD 20 · 112 RVK. GARÐHÚS 6 · 112 RVK. GARÐHÚS 2 · 105 RVK. TA LU H Ð A Ð ER G PP U 145.8 88,2 95.5 62,8 TA LU H Ð A Ð ER G PP U G N I G G Y ÝB N Ð ER G PP ÝU N ferm. ferm. ferm. ferm. 5 4ra 3ja 2ja herb. herb. herb. herb. 10 606 102 102 hús nr. íbúð nr. Íbúð nr. íbúð nr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: kr. kr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: kr. kr. kr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: 12.805.000 277.750 Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: kr. kr. 4.134.250 184.490 5.184.080 196.309 kr. 3.718.000 142.337 Mögulegt lán: Afhending: Strax. Mögulegt lán: kr. Afhending að ósk seljanda: Miðjan feb. Mögulegt lán: kr. Afhending að ósk seljanda: Í febrúar. Allt að 50% Mögulegt lán: 1.000.000 1.300.000 600.000 kr. Afhending að ósk seljanda: Í janúar. EINHOLT 6 · 105 RVK. ÞVERHOLT 23 · 105 RVK. ÞVERHOLT 17 · 105 RVK. ÞVERHOLT 15 · 105 RVK. 73,1 84,5 69 66 G N I G G Y ÝB N G N I G G Y ÝB N G N I G G Y ÝB N 16 20 GT G BY ferm. ferm. ferm. ferm. 2ja 3ja 2ja 2ja herb. herb. herb. herb. 102 304 203 103 Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax íbúð nr. íbúð nr. Íbúð nr. íbúð nr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: 7.750.000 kr. kr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: kr. kr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: 7.290.000 kr. kr. Búseturétt­ur: Mánaðarleg­t búsetugjal­d: 7.180.000 kr. kr. 8.864.670 214.735 193.634 187.729 185.570 Mögulegt lán: Afhending: Strax. Mögulegt lán: Mögulegt lán: Afhending: Strax. Allt að 50% Mögulegt lán: Afhending: Strax. Allt að 50% Afhending að ósk seljanda: Allt að 50% Allt að 50% Sem fyrst. UPPLÝSINGA­R ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJAL­DI BÚSETURÉTT­IR TIL SÖLU Fjármagnsk­ostnaður, skyldutryg­gingar, hiti, fasteignag­jöld, hússjóður, þjónustugj­ald og framlag í viðhaldssj­óð. WWW.BUSETI.IS [email protected] Sími: 556 1000 Umsóknarfr­estur: Úthlutun: 11. des. til kl. 16:00 12. des. kl. 12:00 Áður auglýstar íbúðir: Úthlutun er óháð félagsnúme­ri. Hægt er að úthluta strax. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.