Fréttablaðið : 2018-12-05

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR : 39 : 14

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR

14 F R É T TAB L AÐIÐ 5. D E S E MBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR Pondus Eftir Frode Øverli Líklega. Ég hef ekkert heyrt í henni í svolítinn tíma. Þegar ég hitti Emmu fyrst ákvað ég að vera alveg heiðarlegu­r. Bjáni. Risakaupau­ki fylgir Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Gjafabréf 200.000 kr. – Afsláttur 200.000 kr. Toyo vetrardekk að verðmæti 120.000 kr. Gufusoðna maðka fyrir mig takk. Við erum langt á undan okkar samtíma í gríni. Bíddu … ég held að ég hafi fengið það sem ég pantaði! Ég held ég smakki steikta rottuheila. Opel Crossland X Verð frá 3.190.000 kr. Tilboðsver­ð með afslætti frá 2.990.000 kr. Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Hún segir að það láti hann líta út fyrir að vera hættulegur. Ég segi henni bara að þú sért með vörtu sem er eins og hauskúpa í laginu eða eitthvað. Já, ég vil bara vera áfram eins og ég er. Hvernig er það? Flott hjá honum. Pabbi Soffíu er með tattú á öxlinni. Fullkomleg­a óspennandi. Þýsk Þýsk Þýsk gæði hönnun hagkvæmni PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Ég opnaði mig upp á gátt og sýndi mitt sanna sjálf. Gelgjan

© PressReader. All rights reserved.