Fréttablaðið : 2018-12-05

LÍFIÐ : 47 : 22

LÍFIÐ

22 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 5. D E S E MBE R 2 0 1 8 MIÐVIKUDAG­UR Finndu okkur á facebook benediktbo­[email protected]­id.is Jóhanna Helga Viðardótti­r Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann [email protected] SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, frettablad­id.is, Gústaf Bjarnason Örn Geirsson Vilhelmsso­n Hjördís Zoëga Valdimar Birgisson Arnar Magnússon Elín Albertsdót­tir Hrannar Helgason Viðar Ingi Pétursson Guðrún Inga Grétarsdót­tir [email protected] [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is frettablad­id.is Jón Ívar og Ragnheiður Tryggvadót­tir FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Ruth Bergsdótti­r [email protected]­id.is. RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: [email protected]­id.is, Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.