Fréttablaðið : 2018-12-05

LÍFIÐ : 49 : 24

LÍFIÐ

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF FRÉTTABLAЭINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ. Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifi­ngu. mest lesna dagblað landsins. Smáauglýsi­ngasíminn og skiptiborð Við segjum fréttir 550 5000 [email protected]­ng.is 800 1177 Dreifing Ef blaðið berst ekki 550 5050 auglysinga­[email protected]­id.is Auglýsinga­deild Ísafoldarp­rentsmiðja 550 5070 [email protected]­id.is Prentun Ritstjórn LAUMAÐU GLEÐISTUGL­EÐISTUNDUN­D Í JÓLAPAKKAN­N LAPAKKANN ÞÞaðð er algerlg óþóþarfifi aðð klóklóra séré í kkollinuml­li yfirfi jólagjafak­aupunum í ár. Við reddum þessu svo þú getir notið aðventunna­r,ðventunnar, sötrað kakó, nartað í piparkökur og haft það huggulegt. Þú þarft bara að veljaja WOWfangast­að. Hvað með að bjóða gamla settinu upp á kakóbolla í Berlín, eða bjóða betri helmingnum í ógleymanle­ga ævintýrafö­r til Nýju-Delí. Gerðu þér auðvelt fyrir,yrir, laumaðu ljúfu fríi í jólapakkan­n og gerðu hátíðirnar aðeins meira WOW. LONDON NEW YORK FRÁ FRÁ 5.499 kr.* 14.999 kr.* * * FYRIR SVANGA FERÐALANGA Tímabil: janúar - apríl ‘19 Tímabil: janúar - mars ‘19 TORTILLA OG GOS* WASHINGTON, D.C. BERLÍN FRÁ FRÁ Á COMBO VERÐ: 499 15.999 kr.* 6.999 kr.* * * KR Tímabil: janúar - mars ‘19 Tímabil: janúar - apríl ‘19 NÝJA-DELÍ FRANKFURTR­T FRÁ FRÁ 29.999 kr.* 6.999 kr.* * * Tímabil: janúar ‘19 Tímabil: janúar - apríl ‘19 *00,55 l gos í plastilti ffrfrá Ölgerðinni. TilbúiTilb­úin vara, ekkikki hhægt að breyta. WOWAIRWOWA­IR.IS [email protected] *Verð miðast við WOW Basic aðra lleiðið meðð sköttumkö eff greitti er meððNNetgí­ró.íó TilboðiðTi­lbðið á aðeinsði viðið eff bókaðbókð er flugfl ffram og tilil bbaka.k PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.