Fréttablaðið : 2019-02-19

FORSÍÐA : 1 : 1

FORSÍÐA

ÍSLANDI* — — MEST LESNA DAGBLAÐ Á 4 2 . TÖLUB L A Ð 1 9 . Á R G A NGUR Þ RIÐJUDAGUR 19. F E BRÚAR 2 0 1 9 Íslandsban­ki Fyrirtækja­fræðsla Íslandsban­ka Fræðslufun­dir um málefni lítilla og meðalstórr­a fyrirtækja. Skráning og dagskrá næstu funda á islandsban­ki.is/fyrirtaekj­afraedsla PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.