Fréttablaðið : 2019-02-19

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 20 : 4

SMÁAUGLÝSI­NGAR

4 SMÁAUGLÝSI­NGAR ÞRIÐJUDAGU­R 19. FEBRÚAR 2019 Óskast keypt Húsnæði Atvinna Atvinna FYRIR AÐSTOÐ LIND FASTEIGNAS­ALA STAÐGREIÐU­M OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Auglýsir eftir Húsnæði í boði Atvinna óskast Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarl­ausu! INNANLANDS fasteignas­ölum til gjofsemgef­ur.is TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM 9O7 2OO2 starfa. www.kaupumgull.is Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Reynsla af sölu fasteigna Upplýsinga­r í síma 782 8800 skilyrði. Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 Áhugasamir sendi tölvupóst og ferilskrá á GEFÐU VATN Geymsluhús­næði KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 [email protected] Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is gjofsemgef­ur.is 9O7 2OO3 jonogoskar.is s.552-4910 WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Hlíðasmára 6/ 201 Kópavogur/ www.FASTLIND.is Uppspretta ánægjulegr­a viðskipta LoFTVIFTUR Dreifðu varmanum Slökkt á viftu Ójafn hiti og heitast efst. Kveikt á viftu Loftviftur spara orku og jafna hitastig. Þeim mun meiri lofthæð, þeim mun meiri hitamunur. Loftviftur dreifa varmanum og jafna hitastig. Kæla á sumrin. Jafnari hiti og tt loft i n a u l ttar viftur. is Σ Σ [email protected] S:566 6000 Smiðjuvegu­r 4a, græn gata, 200 Kópavogur PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.