Fréttablaðið : 2019-02-19

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR : 22 : 6

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR

VEÐUR, MYNDASÖGUR Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í næsta tölublaði Fréttablað­sins. Pondus Eftir Frode Øverli Jæja Ívar, tölum um eitthvað annað en siglingale­ið 38. Hver er staðan á ástalífinu þínu? Þú veist, ég er enn þá einhleypur. Hvað finnst þér um það? Nú, þetta er nokkuð góð staða held ég. Ég hef nú tækifæri til að kynnast öðrum. Ekki það að ég sé að kvarta, en þú veist… Já… Öðrum en…? Öðrum en sjálfum mér! Við skulum snúa okkur aftur að siglingale­ið 38 Ívar. 50% afsláttur af yfirhöfnum! Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Svo að þú vilt verða humarveiði­maður? Bara ég, aleinn á skútunni. Bíddu, hvaðan kemur hrásalat eiginlega? Það er planið. Hendi út línunni og skófla upp humri. Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis? Og safna þeim saman á ströndinni. Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Já einmitt, hann náði smáatriðun­um mjög vel. Er þetta myndin sem Villi gaf þér í jólagjöf? Myndin er algjör hryllingur. Jamm, sjálfsmynd­in. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW ÞRAUTIR

© PressReader. All rights reserved.