Fréttablaðið : 2019-02-19

NEWS : 6 : 6

NEWS

6 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 19. F E BRÚAR 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR Hvers manns straumur. Á Volkswagen e-Golf nýtir þú hreina innlenda orku, tekur aldrei eldsneyti, ert laus við olíuskipti, ferð inn í heitan bíl á morgnana og upplifir magnaðan akstur. Komdu og prófaðu þinn eftirlætis e-Golf strax í dag. Við eigum einn fyrir þig. HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesb­æ www.volkswagen.is · BVA Egilsstöðu­m PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.