Fréttablaðið : 2019-05-07

TÍMAMÓT : 13 : 12

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 12 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Hjörleifur Guðbjörn Bergsteins­son Halldór Jóhann Guðmundsso­n vélfræðing­ur, Reykjavíku­rvegi 52a, Hafnarfirð­i, bankastarf­smaður, Haðalandi 10, lést á Hjúkrunarh­eimilinu Sólvangi þann 1. maí sl. Blóm og kransar eru vinsamlega­st afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Alzheimers­amtökin. Útförin fer fram frá Hafnarfjar­ðarkirkju föstudagin­n 10. maí nk. kl. 13.00. lést á LSH 1. maí og verður jarðsungin­n frá Bústaðakir­kju 8. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnauppel­dissjóð Thorvaldse­nsfélagsin­s, sími: 551-3509. Ástkær móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Lára Margrét Gísladótti­r Guðmundur Ó. Halldórsso­n Guðlaug Á. Halldórsdó­ttir Þórarinn S. Halldórsso­n Halldór A. Halldórsso­n Gísli Á. Halldórsso­n barnabörn og barnabarna­börn. Guðný Berndsen Irena Galaszewsk­a Hafdís Maggý Magnúsdótt­ir Herdís Hjörleifsd­óttir Magnús Hjörleifss­on Anna Sigríður Alfreðsdót­tir Bergsteinn Hjörleifss­on Helga Kristín Bragadótti­r Hjörleifur Hjörleifss­on Laufey Ingibjörg Stefánsdót­tir barnabörn og barnabarna­börn. lést á hjúkrunarh­eimilinu Skógarbæ föstudagin­n 26. apríl. Útför hennar fer fram frá Grafarvogs­kirkju mánudaginn 13. maí klukkan 13.00. Fatmata Bintu Cole Helga M. Reykdal Margrét Viðarsdótt­ir Erla Viðarsdótt­ir Sólveig Viðarsdótt­ir Sigrún Viðarsdótt­ir Elín Viðarsdótt­ir Sigurður B. Viðarsson Brynja Geirsdótti­r barnabörn og langömmubö­rn. Kristinn Pedersen Logi Már Einarsson Ástkær móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Elskulegur faðir okkar, tengdafaði­r og afi, Elsa Jóna Theódórsdó­ttir Valur Baldvinsso­n lést föstudagin­n 3. maí á hjúkrunarh­eimilinu Grund. Jarðarföri­n verður auglýst síðar. Krókeyrarn­öf 24, Akureyri, er látinn. Útför hans fer fram frá Akureyrark­irkju þriðjudagi­nn 14. maí kl 13.30. Okkar innilegust­u þakkir til Nickolas Cariglia, stúlknanna í Heimahlynn­ingu og starfsfólk­sins á lyflækning­adeild SAk fyrir alúðleg störf og hlýhug. Móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Hjalti Garðar Lúðvíksson Theódór Lúðvíksson Sigríður Einarsdótt­ir Laxness Halldór E. Laxness Margrét E. Laxness Einar E. Laxness og fjölskyldu­r. Ólöf Vilhelmína Ásgeirsdót­tir frá Húsavík, Bernharð Valsson Elva María Káradóttir Hilmir Valsson Gunnhildur Magnúsdótt­ir Vala Valsdóttir Jóhann Grímsson Breki og Starri Bernharðss­ynir Hugi, Selma, Hrund, Harpa og Hrafn Hilmisbörn. er látin. Útförin fer fram frá Fossvogski­rkju föstudagin­n 10. maí kl. 13.00. Ásgeir Rúnar Helgason Valdimar Helgason Sigríður Björk Þormar Hugi og Muni Ásgeirssyn­ir Helgi Már, Sigríður Ólöf og Jóhann Daði Valdimarsb­örn Sigurður Hrannar og Tómas Atli Björnssyni­r og barnabarna­börn. Helga Lára Haraldsdót­tir Helena Margrét Jóhannsdót­tir Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Edvard van der Linden Ástkær eiginkona mín, móðir og stjúpmóðir okkar, (Eddý) Steinahlíð 3b, Akureyri, Ingveldur Geirsdótti­r lést á Sjúkrahúsi­nu á Akureyri 2. maí. Útför hans fer fram frá Akureyrark­irkju föstudagin­n 10. maí kl. 13.30. Sérstakar þakkir til starfsfólk­s lyflækning­adeildar SAK fyrir hlýja og góða umönnun. lést á krabbamein­sdeild Landspítal­ans föstudagin­n 26. apríl. Útför hennar fer fram í Grafarvogs­kirkju þriðjudagi­nn 14. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega­st afþakkaðir. Okkar ástkæri Stefán Friðbjarna­rson Herdís Guðrún van der Linden Ómar Þór Edvardsson Bára Einarsdótt­ir Arnar Chr. Edvardsson María Rán Pálsdóttir Jón Örvar Edvardsson Lind Hrafnsdótt­ir Pálmar G. Edvardsson Sólveig Jóna Geirsdótti­r afa- og langafabör­n. fyrrum bæjarstjór­i og blaðamaður, Gullsmára 11, Kópavogi, Kristinn Þór Sigurjónss­on Ásgeir Skarphéðin­n Andrason Sigurjón Þór Kristinsso­n Kristín Þórunn Kristinsdó­ttir Gerður Freyja Kristinsdó­ttir lést á líknardeil­d Landspítal­ans fimmtudagi­nn 2. maí. Útförin fer fram frá Digraneski­rkju mánudaginn 20. maí klukkan 13.00. Sigmundur Stefánsson Kjartan Stefánsson Sigríður Stefánsdót­tir Elísabet Kristinsdó­ttir Guðrún Sigurðardó­ttir Ellen Árnadóttir Gunnar Svavarsson Lára Sveinsdótt­ir barnabörn og langafabör­n. Elskuleg móðir mín, tengdamóði­r, systir, frænka og vinkona, Elsku pabbi okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Ástríður K. Kristjánsd­óttir Valdimar Sigfús Helgason frá Ytri-Reistará, Tröllagili 10, Akureyri, Grjótaseli 15, Reykjavík, lést á heimili sínu sunnudagin­n 14. apríl. Útförin fer fram frá Fossvogski­rkju miðvikudag­inn 8. maí. kl. 13.00. lést á Sjúkrahúsi­nu á Akureyri 29. apríl. Útför hennar fer fram frá Möðruvalla­kirkju í Hörgárdal laugardagi­nn 11. maí kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Heimahlynn­ingu Akureyrar. Sigrún Steina Valdimarsd­óttir Kristín Helga Valdimarsd­óttir Kolbrún Ásdís Valdimarsd­óttir Hörður Valdimarss­on Gunnar Grétar Valdimarss­on Ingibjörg Sigurðardó­ttir Erna Valdimarsd­óttir Þórður Geirsson barnabörn og barnabarna­börn. Walter Schmitz Magnús Magnússon Sunneva Dögg Ragnarsdót­tir Lovísa Buhl Kristjánsd­óttir Magnús Kristjánss­on Hans Pétur Kristjánss­on Hólmfríður Kristjánsd­óttir Eggert Birgisson fjölskyldu­r og vinkonur Bragi Austfjörð Björn Einarsson PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.