Fréttablaðið : 2019-05-07

BÍLAR : 19 : 4

BÍLAR

4 B Í LAR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR BÍLAR Lægra lántökugja­ld við bílakaup í maí Einstaklin­gar fá 50% afslátt af lántökugjö­ldum við bíla ármögnun hjá Landsbanka­num í maí. Kynntu þér ölbreyttar leiðir við bíla ármögnun á landsbanki­nn.is/bilalan. Landsbanki­nn landsbanki­nn.is 410 4000 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.