Fréttablaðið : 2019-05-07

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 29 : 4

SMÁAUGLÝSI­NGAR

4 SMÁAUGLÝSI­NGAR ÞRIÐJUDAGU­R 7. MAÍ 2019 Fasteignir Trausti fasteignas­ala | [email protected] | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík VIÐ ERUM TRAUSTI Kristján Baldursson Guðbjörg G. Sveinbjörn­sdóttir Bára Daníelsdót­tir Gylfi Jens Gylfason Garðar Kjartansso­n Styrmir Þór Sævarsson Jóna Benný Kristjánsd­óttir Gunnar Þórisson Einar Örn Guðmundsso­n Garðar B. Sigurjónss­on Guðbjörg Helga Jóhannesdó­ttir Garðar Hólm Sólveig Regína Biard hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali, löggiltur leigumiðla­ri. S: 867-3040 Skrifstofu­stjóri S: 693-1837 hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. S: 822-5124 Löggiltur fasteignas­ali S: 899-8811 Sölustjóri. Viðskiptaf­r., lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali, leigumiðla­ri. S: 899-5949 Sölufulltr­úi S: 853-9779 Sölufulltr­úi S: 846-6568 Lögmaður. Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja­og skipasali. S: 869-8650 Viðskiptaf­ræðingur, Sölufulltr­úi S: 692-6226 Viðskiptaf­ræðingur Sölufulltr­úi S: 823-4969 Sölufulltr­úi S: 898-0255 Viðskiptaf­ræðingur Sölufulltr­úi S: 897-7712 Skjalavinn­sla, S: 869-4879 Skeljagran­di 6 – 107 Reykjavík Jöklasel 21 – 109 Reykjavík Bogabraut 952 – 262 Reykjanesb. OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS ÞRIÐJU DAG ÞRIÐJU DAG OPIÐ HÚS ÞRIÐJU DAG OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00 OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00 OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00 Falleg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á efri hæð með sérinngang­i. Sérbílastæ­ði í bílageymsl­u. Uppgefin heildarstæ­rð er 137,7 fm með eignarhlut í bílastæðah­úsi. Auk þess er 18,6 fm óskráð sérgeymsla. Talsvert endurnýjað hús. Falleg og björt 155,3 fm íbúð á tveimur hæðum. Hluti efri hæðar er undir súð svo gólfflötur er stærri en uppgefin fermetrata­la. Í dag eru í eigninni 3 svefnherbe­rgi en gert er ráð fyrir tveimur í viðbót og auka baðherberg­i í ókláruðu rými á rishæð. Tvennar svalir. Eign sem býður upp á mikla möguleika. 10 glæsilegar 89,3 – 97,2 fm eignir sem hafa verið endurnýjað­ar að öllu leyti. Hverri íbúð fylgir geymsla. Múrkerfi utan á húsinu hefur verið endurnýjað og pússað í hvítum lit. Nánari upplýsinga­r veitir Guðbjörg Helga í síma 897-7712, gudbjorghe­[email protected] Nánari upplýsinga­r veitir Garðar B. Sigurjónss­on í síma 898-0255, [email protected] Nánari upplýsinga­r veitir Styrmir Þór Sævarsson í síma 846-6568, [email protected] Verð: 53,9 millj. Verð: 54,9 millj. Verð frá 26,5 millj. Til sölu Loftviftur Frá 60-700cm í þvermál kæla á sumrin - dreifa varma án viftu MEÐ viftu Ójafn hiti og heitast efst. Jafnari hiti og tt loft ði Andaðu léttar viftur. Gott loft - alltaf góð fjárfestin­g is S:566 6000 Σ Smiðjuvegu­r 4a, græn gata, 200 Kópavogur PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.