Fréttablaðið : 2019-05-07

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR : 31 : 14

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR

14 F R É T TAB L AÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR Pondus Eftir Frode Øverli Ég skal sko trúa því. Verðlækkun! Öll rúnstykki á 99 kr. Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Ertu að meina án allra ráðstafana? Hvaða bragð viltu, Palli? Kirsuberja? Jarðarberj­a? Tyggjóbrag­ð? Ég held að við höfum aldrei farið í sleik án varagloss með bragði. Hvað með ekkert bragð? Komdu mér á óvart. Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Ég er svo stressuð með hann Hannes. Jóna, hann er að leika tré. Það er líklega rétt hjá þér. Barnið mitt er tréð sem er að klóra sér í rassinum. Mitt er steinninn sem er að bora í nefið á sér. Hann er ekki með neinar línur. Hann þarf bara að standa kyrr. mánudaga-föstudaga laugardaga sunnudaga 7.30 -17.30 8.00 - 16.00 9.00 - 16.00 .................................................... Sími: 561 1433 Austurströ­nd 14 • Hringbraut 35 Fálkagata 18 www.bjornsbaka­ri.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW www.skak.is: Gelgjan

© PressReader. All rights reserved.