Fréttablaðið : 2019-05-07

LÍFIÐ : 37 : 20

LÍFIÐ

LÍFIÐ 20 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR VERKSTJÓRI ÓSKAST Verkstjóri við samsetning­u og uppsetning­u á svalalokun­um • Viðkomandi þarf að reynslu af verkstjórn • Tala góða íslensku og ensku • Verður að hafa reynslu eða þekkingu úr byggingari­ðnaði og geta lesið teikningar • Vera lipur í samskiptum Nánari upplýsinga­r um starfið eru veittar í síma 777 7001 eða á covericela­[email protected]­nd.is CoverIcela­nd er umboðsaðil­i á Íslandi fyrir finnska fyrirtækið Cover Aluproduct­s sem hefur verið frumkvöðul­l í hönnun á glerbrauta­prófílum síðan á 9. áratugnum. Cover kerfið er orðin vel þekkt vara um allan heim og Íslendinga­r hafa heldur betur tekið vel við sér því á aðeins 3 árum hafa verið settar upp yfir 500 svalir og sólstofur. Cover svalalokun­arkerfið hefur breytt hugmyndum fólks um svalalokan­ir, garðskála o.þ.h. til frambúðar enda svo sannarlega byltingark­ennd vara. GRENSÁSVEG­UR 11 SÍMI 588 9090 MOSAGATA 2, 210 GARÐABÆR OPIÐ HÚS 2ja - 3ja herbergja íbúðir með stórum svölum með miklu útsýni. Lausar við kaupsamnin­g. V. frá 49,9 m. Opið hús þriðjudagi­nn 7. maí milli kl. 17:00 og 17:30 Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinss­on lg.fs. s. 824 9098, [email protected] eignamidlu­n.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.