Fréttablaðið : 2019-05-07

LÍFIÐ : 39 : 22

LÍFIÐ

22 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 7 . MAÍ 2 0 1 9 Þ RIÐJUDAGUR AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT HEILSUDAGA­R Í BETRA BAKI ÖLL HEILSURÚM OG KODDAR MEÐ 20% AFSLÆTTI Náðir þú 8 klukkustun­da svefni í nótt? Komdu í Betra Bak, leyfðu réttu dýnuna og njóttu þess að vakna tilbúin/n í daginn. Vissir þú að svefn getur haft áhrif á þol þitt og úthald? Á sem hentar þér hvort sem þú vilt hafa hana mjúka eða stífa. VERÐDÆMI TEMPUR ORIGINAL OG TEMPUR CLOUD 90 x 200 cm með Comfort botni og fótum. Fullt verð: 233.250 20% Tilboð 186.600 kr. AFSLÁTTUR SERTA ROYALITY HEILSUDAGA­R! 160 x 200 cm með Comfort botni og fótum. Fullt verð: 284.720 Tilboð 227.776 kr. DALSBRAUT 1 SKEIÐI 1 FAXAFENI 5 Akureyri 588 1100 Ísafirði 456 4566 Reykjavík 588 8477 HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? Frettablad­id.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar. Jóhanna Helga Viðarsdótt­ir Hjördís Zoëga Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann Ruth Bergsdótti­r Hrannar Helgason Guðrún Inga Grétarsdót­tir SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is Gústaf Bjarnason Geirsson Svava O’Brien Arnar Magnússon Örn Jóhann Waage Benedikt Bóas Hinriksson Viðar Ingi Pétursson [email protected]­id.is, [email protected]­id.is johannwaag­[email protected]­id.is, benediktbo­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablað­inu á Facebook FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Jón Ívar Vilhelmsso­n FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: [email protected]­id.is, RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.