Fréttablaðið : 2019-05-09

FORSÍÐA : 1 : 1

FORSÍÐA

ÍSLANDI* — — MEST LESNA DAGBLAÐ Á 1 0 6 . TÖLUB L A Ð 1 9 . Á R G A NGUR F IMMTUDAGUR 9 . MAÍ 2 0 1 9 *Samkvæmt prentmiðla­könnun Gallup apríl-júní 2015 Betolvex SÆÐISFRUMA­N Endahet ta Kjarni K jarni Höfuð Hál s Hvatberar Fæstán ls lyfseði Hal Ha l i Allskonar nýjasta nýtt KRINGLUKAS­T 20-50% ➛ AFSLÁTTUR Miðvikudag til mánudags PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW t a B-12 ● FÓLK PLÚS SÉRBLAÐ Fréttablað­ið í dag

© PressReader. All rights reserved.