Fréttablaðið : 2019-05-09

TILVERAN : 14 : 14

TILVERAN

14 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR TILVERAN PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.