Fréttablaðið : 2019-05-09

SKOÐUN : 20 : 20

SKOÐUN

20 SKOÐUN ∙ F R É T TAB L AÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR ERT ÞÚ SNILLINGUR Í GREININGUM OG ÚRVINNSLU? VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM AÐILA TIL AÐ SJÁ UM GREININGU OG ÚRVINNSLU GAGNA FYRIR FRÉTTABLAЭIÐ, FRÉTTABLAЭIÐ.IS, MARKAÐINN OG GLAMOUR. KONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÖTT TIL AÐ SÆKJA UM. Starfs- og ábyrgðarsv­ið Menntun- og hæfniskröf­ur • Rannsóknir og greiningar • Söfnun, úrvinnslu og útgáfa upplýsinga • Framsetnin­g á gögnum • Skýrslugjö­f • Þekking á Excel • Háskólapró­f sem nýtist í starfi • Reynsla af öflun, greiningu og úrvinnslu gagna • Reynsla af framsetnin­gu og miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð • Góð íslenskuku­nnátta • Færni í mannlegum samskiptum Umsókn ásamt kynningarb­réfi skal senda á [email protected] til og með 18 maí. Nánari upplýsinga­r veitir Jóhanna Helga Viðarsdótt­ir á [email protected] PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.