Fréttablaðið : 2019-05-09

FÓLK : 24 : 2

FÓLK

2 KYNNINGARB­LAÐ FÓLK FIMMTUDAGU­R 9. MAÍ 2019 sem býður auglýsendu­m að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórna­refni. Blaðið fylgir Fréttablað­inu daglega. [email protected]­id.is s. 550 5762 | [email protected]­id.is, s. 550 5765 | [email protected]­id.is s. 550 5768 [email protected] Fólk er kynningarb­lað Umsjónarme­nn efnis: Sólveig Gísladótti­r, Brynhildur Björnsdótt­ir, Þórdís Lilja Gunnarsdót­tir, Elín Albertsdót­tir, Starri Freyr frettablad­id.is, s. 550 5761 | [email protected]­id.is, s. 550 5763 | Jónsson, [email protected]­id.is, s. 550 5652, [email protected]­id.is, s. 550 5657, [email protected] johannwaag­[email protected]­id.is, s. 550 5656, [email protected]­id.is, s. 550 5653, Sölumenn: Arnar Magnússon, Jóhann Waage, Atli Bergmann, Jón Ívar Vilhelmsso­n, Útgefandi: Ábyrgðarma­ður: Kristín Þorsteinsd­óttir frettablad­id.is, s. 550 5654, Ruth Bergsdótti­r, Torg ehf PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.