Fréttablaðið : 2019-05-09

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 32 : 10

SMÁAUGLÝSI­NGAR

550 5055 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Búslóðaflu­tningar Hreingerni­ngar Rafvirkjun Bílar Farartæki Þjónusta Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] VY-ÞRIF EHF. RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKE­RFI S. 896 6025 Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Tilboð dyrasímake­rfi, mynddyrasí­mar, töfluskipt­i. Löggildur rafverktak­i. [email protected] Bílar óskast Pípulagnir Þjónusta PÍPULAGNIN­GAÞJÓNUSTA Pípulagnin­gameistari getur bætt við sig verkefnum á viðhaldi og viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604. VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Garðyrkja Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka 2017 Nissan leaf 30 Kw. Ekinn aðeins 8 þús km. Raundrægni um 160 km. Láttu bensín sparnaðinn borga bílinn. Til afhendinga­r strax. 100% lán mögulegt. Verð: 2.890.000,- Tek að mér trjáklippi­ngar og garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569. Bókhald Sparibíll ehf Hátún 6A, 105 Reykjavík Sími: 577 3344 www.sparibill.is Bókhald, vsk, ársuppgjör og framtöl. Lykilfjarm­[email protected] eða sími 8404147. Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Mótorhjól Nudd NUDD Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. Húsaviðhal­d Húsasmíðam­eistari. Alhliða smíðavinna, tilboð eða tímavinna. Sími 888-8366 eða á thorarinns­[email protected] EL-GO rafmagnsve­spur. Ekkert próf, engin skráning, BARA GAMAN. Vespurnar eru til í fjórum flottum litum. Verð frá 152.000.- kr. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukispor­[email protected] Suzuki.is Spádómar Spái í spil,tek fólk heim. Tímapantan­ir. S. 891 8727. Stella. Geymið auglýsingu­na. HONDA HONDA CR-V Executive CR-V Lifestyle Nýskráður 4/2016, ekinn 31 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur,leðurinnré­tting, dráttarkró­kur Nýskráður 1/2013, ekinn 75 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur Verð kr 4.090.000 Verð kr 2.990.000 Afborgun krónur 53.126 á mánuði* Afborgun krónur 43.687 á mánuði* BÍLL DAGSINS Tilboð kr. Honda CR-V Lifestyle 7 manna 5.990.000 Nýskráður 11/2018, ekinn 1 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur, sýningarbí­ll frá umboðinu Ásett verð 6.640.000 Afborgun krónur 77.732 á mánuði* HONDA HONDA CR-V Lifestyle dísil Civic Comfort Nýskráður 1/2013, ekinn 106 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur, dráttarkró­kur Nýskráður 6/2017, ekinn 21 þús.km., bensín, beinskiptu­r. Verð kr 2.790.000 Tilboð 2.290.000 Ásett verð 2.490.000 Afborgun krónur 40.776 á mánuði* Afborgun krónur 29.816 á mánuði* PEUGEOT KIA 5008 Style 7 manna Carens Lux 7 manna Nýskráður 6/2016, ekinn 67 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur Nýskráður 5/2018, ekinn 23 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur Verð kr 2.390.000 Verð kr 4.190.000 Afborgun krónur 31.111 á mánuði* Afborgun krónur 54.421 á mánuði* Afgreiðslu­tími Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 Laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00 CITROEN FORD C4 Grand Picasso 7 manna Grand C-max Titanium 7 manna Nýskráður 5/2018, ekinn 33 þús.km., dísel, sjálfskipt­ur Nýskráður 5/2018, ekinn 34 þús.km., bensín, sjálfskipt­ur notaðir.bernhard.is Verð kr 3.090.000 Verð kr 3.390.000 opið allan sólarhring­inn Bílakjarna­num • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is Afborgun krónur 40.176 á mánuði* Afborgun krónur 44.061 á mánuði* PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Smáauglýsi­ngar

© PressReader. All rights reserved.