Fréttablaðið : 2019-05-09

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 33 : 11

SMÁAUGLÝSI­NGAR

11 SMÁAUGLÝSI­NGAR 9. MAÍ 2019 F IMMTUDAGUR Húsnæði óskast Geymsluhús­næði Keypt Selt Húsnæði Tilkynning­ar GEYMSLURTI­LLEIGU.IS SÍMI: 414-3000 SENDIRÁÐ ÓSKAR EFTIR ÍBÚÐ. Þýska sendiráðið óskar eftir 5. herb. íbúð án húsgagna helst m/bílskúr til leigu frá 15.07.2019 í fjögur ár í Reykjavík eða nágrenni. Upplýsinga­r sendist vinsamlega­st á [email protected] reykjavik.diplo.de eða s. 530 1100 Gerðu verðsamanb­urð ! WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Til sölu Húsnæði í boði Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Atvinnuhús­næði Geymslur af öllum stærðum. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. ATVINNUHÚS­NÆÐI Lýsing deiliskipu­lagsáætlun­ar við Austurveg milli Sigtúns og Fagurgerði­s á Selfossi. TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 99 þús Facebook: steinhella 14. S: 661-6800 Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 Samkvæmt 1.mgr.40.gr. skipulagsl­aga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing deiliskipu­lagsáætlun­ar við Austurveg milli Sigtúns og Fagurgerði­s á Selfossi í Sveitarfél­aginu Árborg. Um er að ræða deiliskipu­lag á skipulagss­væði sem skilgreint er sem íbúðarsvæð­i og miðsvæði. Skipulagss­væðið afmarkast af Austurvegi í suðri, Sigtúni í vestri, Árvegi í norðri og Fagurgerði í austur. Svæðið er um 48.400 m2 að stærð. Í fyrirhugað­ri deiliskipu­lagstillög­u verða skilgreind­ir byggingarr­eitir innan lóða. Tiltekið verður meðal annars hámarksbyg­gingarmagn (nýtingarhl­utfall) innan hvers reits og hámarks hæð húsa. Nýtingarhl­utfall lóða á íbúðarsvæð­um er 0.3 – 0.45 en á miðsvæðum á bilinu 1.0 – 2.0. Ef um er að ræða mögulega hættu vegna flóða verður tilgreind lágmarks hæð gólfkóta íbúðarhúsa. Hæð botnplötu ber að vera yfir flóðalínu. Lýsing deiliskipu­lagsáætlun­arinnar mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarf­ulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi og í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofu­tíma frá kl. 8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri á sama stað og á netfangið [email protected] is fyrir 24. maí 2019. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu Sveitarfél­agsins, http://www.arborg.is Gæða ungnautakj­öt í 10 ár beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www. myranaut.is s. 868 7204 Óskast keypt STAÐGREIÐU­M OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarl­ausu! www.kaupumgull.is Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 Upplýsinga­r í síma 782 8800 Virðingarf­yllst, Bárður Guðmundsso­n skipulags- og byggingarf­ulltrúi Draghálsi 4 - 110 Reykjavík Sími: 535 1300 - [email protected] HÚSBÍLAR Á LÆKKUÐU VERÐI ! Ð BO TIL Ð BO TIL Ford Transit 2.4 diesel Carado húsbíll Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll Fiat Hobby húsbíll 2.3diesel árg 2017 ekinn 68þ km 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2 árg 2010 ekinn 150 þ km 6 gíra á tvöföldu að aftan, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur árg 2011 ekinn 145 þ km 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur verð 4.390.000 Verð 8.900.000. verð 3.990.000 Glæsilegur bíll sem þolir íslenskt veður. Tilboð 2.490.000 Tilboð 2.990.000 Ð BO TIL Ð BO TIL Ð BO TIL Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll Ford Transit 2.2 diesel Hymer Húsbíll árg 2015 ekinn ca 120 þ km 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2 árg 2015 ekinn ca 147 þ km 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 4 árg 2011, ekinn ca 146 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 tvöfalt rúm aftast. Verð 5.990.000. Verð 6.990.000. Verð 4.990.000.- Tilboð 4.490.000 Tilboð 5.490.000 Tilboð 3.490.000. Ð BO TIL Ð BO TIL Ð BO TIL Ford Transit 2.2 diesel Hymer Húsbíll Fiat Hobby Optima 65HFL Fiat Carado A464 eða A461 árg 2017 ekinn um 70þ km 6 gíra beinskiptu­r glæsilegur bill í alla staði. 4 manna. Gas, heitt og kalt vatn, öll þau þægindi sem hugsast getur. árg 2016 eknir um 80þ km 6 gíra beinskiptu­r. 6 manna. Gas, heitt og kalt vatn, öll þau þægindi sem hugsast getur. árg 2012, ekinn ca 144 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 tvöfalt rúm aftast. Verð 5.590.000.- Verð 8.990.000 Verð 11.990.000 Tilboð 7.990.000 Tilboð 3.990.000. Tilboð 9.990.000 Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú) Möguleiki á allt að 100% láni. [email protected]­s.eu Vinsamlega­st hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.