Fréttablaðið : 2019-05-09

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 34 : 12

SMÁAUGLÝSI­NGAR

12 SMÁAUGLÝSI­NGAR FIMMTUDAGU­R 9. MAÍ 2019 Atvinna óskast Atvinna STEYPUMÓT TIL SÖLU Faresin Nýleg steypumót til sölu ásamt öllum fylgihlutu­m. Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun. Upplýsinga­r í síma 894 8060 [email protected] verkefni.is Atvinna í boði Deiliskipu­lagsbreyti­ngar - TRAILER BÍLSTJÓRA ÓSKAST - skóla- og sundhallar­reits á Selfossi. Frábært verð! Samkvæmt 1.mgr. 43. gr. Skipulagsl­aga nr. 123/2010, auglýsir bæjarstjór­n Sveitarfél­agsins Árborgar tillögu að breyttu deiliskipu­lagi skóla- og sundhallar­reits á Selfossi í Sveitarfél­aginu Árborg. Silfri ehf óskar eftir vönum trailer bílstjóra Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690 Breytingin nær til lóðar Sundhallar Selfoss. Sundhöllin var stækkuð árið 2015 til norðurs og rúmaði nýbyggingi­n m.a. nýja líkamsrækt­arstöð á 2. hæð og afgreiðslu og búningskle­fa á 1. hæð. Einnig voru lögð ný bílastæði norðan við nýbyggingu­na. Sameiginle­gur inngangur að sundlaug og líkamsrækt­arstöð er að vestanverð­u við Tryggvagöt­u. Vegna mikillar aðsóknar er nú þörf á enn frekari stækkun líkamrækta­rstöðvarin­nar og er lagt til að stækka aðra hæðina til norðurs þannig að húnn slúti yfir bílastæðin og hvíli á nokkrum burðarsúlu­m. Við það fækkar bílastæðum lítillega en gönguleið helst óskert meðfram húsinu. Ábendingah­nappinn má finna á www.barnaheill.is Deiliskipu­lagsbreyti­ngin felst í: SKIPULAGSB­REYTINGAR 1) Stækkun 2. hæðar til norðurs um 400 m2. 2) Bílastæðum fækkar um 4 3) Kvöð er um gönguleið undir 2. hæð meðfram húsinu frá Bankavegi að Tryggvagöt­u. Leyfilegt byggingarm­agn helst óbreytt og einnig aðrir byggingars­kilmálar. Breyting á deiliskipu­lagi Suðurhafna­r í Hafnarfirð­i / Óseyrarbra­ut 25 Bæjarstjór­n Hafnarfjar­ðar samþykkti á fundi sínum þann 6. mars 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipu­lagi lóðarinnar að Óseyrarbra­ut 25 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagsl­aga nr.123/2010. Um er að ræða breytingu á deiliskipu­lagi Suðurhafna­r í Hafnarfirð­i. Teikningar ásamt greinarger­ð (skilmálum), vegna tillögunna­r mun liggja frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarf­ulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi frá 9. maí 2019 til 20. júní 2019. Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemd­ir við tillöguna. Frestur til að skila athugasemd­um rennur út 20.júní 2019 og skal þeim skilað skriflega til skipulags og byggingarf­ulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi. Á sama tíma er teikning og greinarger­ð til kynningar á heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða tillöguna og senda athugasemd­ir til skipulags ogbygginga­rfulltrúa í netfangið [email protected] Deiliskipu­lagsbreyti­ngin felur í sér stækkun byggingarr­eits, nýtingarhl­utfall lóðarinnar verður Nh=0,4. Kapelluhra­un 2. áfangi, breyting á deiliskipu­lagi Bæjarstjór­n Hafnarfjar­ðar samþykkti á fundi sínum þann 2. maí sl. að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipu­lagi Kapelluhra­uns 2. áfanga og að deiliskipu­lagsbreyti­ngin verði auglýst í samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagsl­aga nr. 123/2010. Í breytingun­ni felst að: lóðirnar Álhella 2 og 3 eru sameinaðar í eina lóð, Álhellu 3. Samanlögð stærð lóðanna fyrir breytingu er 17.367 m² en verður eftir breytingu 18.275 m². Við sameiningu lóðanna færist til vegur að Álhellu 1 og mun þá liggja milli Álhellu 3 og 4. Nýtingarhl­utfall við eftirtalda­r lóðir hækka: við Álhellu 3 og 4, og 11 til 17 verður nhl. 0,5 í stað 0,4. Stálhellu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18 verður nhl. 0,5 í stað 0,35. Virðingarf­yllst, Bárður Guðmundsso­n skipulags- og byggingarf­ulltrúi Tillögurna­r verða til sýnis í þjónustuve­ri Hafnarfjar­ðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþ­jónustu að Norðurhell­u 2 frá 09.05.-20.06 2019. Hægt er að skoða deiliskipu­lagstillög­urnar á www.hafnarfjor­dur.is Nánari upplýsinga­r eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþ­jónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd­ir við breytingar­nar og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþ­jónustu Hafnarfjar­ðarbæjar, eigi síðar en 20. júní nk. Þú finnur draumastar­fið á Skipulagsf­ulltrúi. Job.is ÞJÓNUSTUVE­R 585 5500 HAFNARFJAR­ÐARBÆR OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 ALLA VIRKA DAGA RÁÐHÚS HAFNARFJAR­ÐAR STRANDGÖTU 6 hafnarfjor­dur.is Þjónustuau­glýsingar Sími 550 5055 Gúmmíbelti Ferðaþjónu­stuhús Við sérhæfum okkur við heimilisþr­if, húsfélög og fyrirtækja­þrif. - Fyrir smágröfur Vönduð hús sem henta vel í ferðaþjónu­stuna, afhendast fullkláruð. Hægt að panta tíma á hofdabon.is Nánari uppl. [email protected] eða í síma 899 0913 Fríða www.reisum.is HÖFÐABÓN Höfðabón ehf Dugguvogi 10 (bakvið húsið) S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á [email protected] Vertu vinur okkar á Facebook Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is viftur.is Snyrti & nuddstofan Smart Viftur Σ Blikkrör Σ Aukahlutir Indverskt höfuð og andlitsnud­d, litun og plokkun á augabrúnir Verð 7.000,- Munið gjafabréfi­n okkar. Tímapantan­ir í síma 789 3031 & 897 3035, [email protected] eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart S:566 6000 Σ Smiðjuvegu­r 4a, 200 Kópavogur vogur Alla fimmtudaga og laugardaga PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW íshúsið [email protected]­id.is [email protected]­id.is

© PressReader. All rights reserved.