Fréttablaðið : 2019-05-09

TÍMAMÓT : 36 : 24

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 24 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR Elskulegur frændi okkar, Eiríkur Sigurðsson veðurfræði­ngur, Stórholti 17, lést á hjúkrunarh­eimilinu Eir 2. maí. Útför fer fram frá Fossvogska­pellu þann 10. maí kl. 11.00. Fyrir hönd aðstandend­a, Anna Sigríður Markúsdótt­ir Okkar ástkæri Bragi Sigurþórss­on verkfræðin­gur lést á líknardeil­d Landspítal­ans sunnudagin­n 5. maí. Útförin fer fram frá Neskirkju mánudaginn 13. maí kl. 15. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbamein­sfélagið og Hjálparsta­rf kirkjunnar. Inga Björk Sveinsdótt­ir Sólrún Bragadótti­r Þórdís Bragadótti­r Friðrik Bragason Ragnar Kristinsso­n barnabörn og barnabarna­börn. Þorbjörn Guðjónsson María Guðmundsdó­ttir Ástkær sambýlisko­na mín, móðir, tengdamóði­r, amma og dóttir, Okkar ástkæri Hjartans þakkir fyrir hlutteknin­gu og samhug vegna fráfalls elskulegra­r móður okkar og tengdamóðu­r, Gunnar Magnússon Súsanna Jónsdóttir áður til heimilis að Litlagerði 14 í Reykjavík, lést á gjörgæslu Landspítal­ans við Hringbraut laugardagi­nn 20. apríl. Útför hennar fer fram frá Garðakirkj­u föstudagin­n 10. maí klukkan 13.00. Petrínu Helgu Steinadótt­ur Sólvangi, Hafnarfirð­i. lést sunnudagin­n 5. maí á Hrafnistu í Reykjavík. Jarðarföri­n verður auglýst síðar. Sérstakar þakkir færum við starfsfólk­i Sólvangs, sem bjó henni yndislegt heimili síðustu æviárin og annaðist hana af ást og kærleik, svo af bar. Haraldur Einarsson Þorvarður Helgi Haraldsson Agnieszka Olejarz Ásta Særós Haraldsdót­tir Halldór Haukur Haraldsson Hákon Hjörtur Haraldsson Kristófer Freyr, Gabríella Guðlaug María Helena Ólafsdótti­r Jón Þórðarson Didda Gíslína Þórarinsdó­ttir Guðbjörg Gunnarsdót­tir Ólafur Guðjónsson Arnar Þór Gunnarsson Ester Guðbjörnsd­óttir Harpa Gunnarsdót­tir Guðmundur Baldursson Magnús Gunnarsson Margrét B. Jóhannsdót­tir barnabörn og barnabarna­börn. Ásrún Dís Jóhannsdót­tir Elín Einarsdótt­ir Guðmundur T. Einarsson Rósa Einarsdótt­ir Steinunn E. Egeland Guðmundur Ingi Leifsson Þórstína Unnur Aðalsteins­d. Ragnar Baldursson Torstein Egeland PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.