Fréttablaðið : 2019-05-09

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR : 38 : 26

VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR

26 F R É T TAB L AÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR Pondus Eftir Frode Øverli Langt síðan síðast. Hvernig ertu? Nú, ég er bara... Hver er restFarið varlega með in af þessum nýrun hans Edda skæruliðum frænda, það er eiginlega? mikið álag á þeim. Sæll og blessaður, bróðir! Sæll, Eddi, gakktu í bæinn! Eddi frændi! KEBE Hvíldarstó­lar Tegundir: Rest og Fox Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Ertu að leita að símanum þínum Palli? Ég fann hann þegar ég var að ryksuga - hann var á milli sófasessan­na. Ég setti hann á rúmið þitt. Mamma er alltaf að færa draslið mitt til. Opið virka daga 11-18 laugardaga 11-15 Komið og skoðið úrvalið N ÝFORM HÚSGAGNAVE­RSLUN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Svarið fellst í svolitlu sem kallast YouTube. Já! Það gerði ég sko. Ekki skemma þetta fyrir mér elskan. Pabbi! Þú lagaðir leka kranann! Vá! Af hverju kanntu að gera við krana?' Ég er svo heppinn að vera einstakleg­a handlaginn. Stendur undir nafni PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW VEÐUR, MYNDASÖGUR & ÞRAUTIR Gelgjan Ég sé að krakkarnir hafi beðið lengi eftir að sjá þig aftur. Barnalán

© PressReader. All rights reserved.