Fréttablaðið : 2019-05-09

BÍLAR : 40 : 28

BÍLAR

28 B Í LAR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR BÍLAR ÓÐINSGÖTU 4 SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17. Netfang: [email protected] www.fastmark.is Jón Guðmundsso­n, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. Veitingahú­s / verslun 380 fermetra húsnæði til leigu á frábærum stað í miðborginn­i Til leigu er 380 fermetra glæsilegt húsnæði á frábærum stað í miðborginn­i, sem gæti hentað vel undir veitingast­að og/eða verslun. Um er að ræða glæsilega nýbyggingu með hótelherbe­rgjum á efri hæðum. Húsnæðið afhendist rúmlega tilbúið undir innrétting­ar fljótlega og hús að utan og lóð verða fullfrágen­gin. Allar nánari upplýsinga­r veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignas­ali í netfanginu [email protected] PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.