Fréttablaðið : 2019-05-09

LÍFIÐ : 54 : 42

LÍFIÐ

42 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 9 . MAÍ 2 0 1 9 F IMMTUDAGUR Jóhanna Helga Viðarsdótt­ir Hjördís Zoëga Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann Ruth Bergsdótti­r Hrannar Helgason Guðrún Inga Grétarsdót­tir SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is Gústaf Bjarnason Geirsson Svava O’Brien Arnar Magnússon Örn Jóhann Waage Benedikt Bóas Hinriksson Viðar Ingi Pétursson [email protected]­id.is, [email protected]­id.is johannwaag­[email protected]­id.is, benediktbo­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Jón Ívar Vilhelmsso­n FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: [email protected]­id.is, RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.