Fréttablaðið : 2019-06-12

MARKAÐURIN­N : 13 : 2

MARKAÐURIN­N

2 MARKAÐURIN­N 1 2 . JÚNÍ 2 0 1 9 MIÐVIKUDAG­UR MARKAÐURIN­N ÚTGÁFUFÉLA­G Torg, Kalkofnsve­gur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 Sími Netfang Ritstjóri Ábyrgðarma­ður Netfang auglýsinga­deildar [email protected]­n.is [email protected]­id.is | 550 5051 Hörður Ægisson Kristín Þorsteinsd­óttir Veffang frettablad­id.is auglysinga­[email protected]­id.is RAFMÓTORAR 588 80 40 www.scanver.is GÍRAR - FÆRIBÖND - RAFMÓTORAR - LEGUR PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.