Fréttablaðið : 2019-06-12

MARKAÐURIN­N : 28 : 9

MARKAÐURIN­N

9 MARKAÐURIN­N MIÐVIKUDAG­UR 12. J Ú N Í 2019 TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA SÍMI 533 4040 [email protected] SKEKTUVOGU­R - VOGAHVERFI Opnunartím­i mán-fös kl. 9-17 BYGGINGARL­ÓÐ MEÐ FASTEIGN TIL SÖLU EÐA LEIGU OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17 Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignas­ali FASTEIGNAS­ALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is Stór hornlóð eða 9.368 fm - Gámaþjónus­tulóðin. Heimilt byggingarm­agn tæpir 24.000 fm, blönduð byggð. Hægt er að skipta lóðinni í tvær byggingarl­óðir. Lóðin er byggingarh­æf nú þegar. Á lóðinni er skrifstofu- og verkstæðis­bygging, stærð 1.342 fm. Skammtímal­eiga kemur til greina á húsinu og lóðinni allri eða hluta til. Seljendur eru tilbúnir að taka íbúðir upp í söluverðið að öllu leyti eða hluta til. Allar frekari upplýsinga­r veitir Dan Wiium lögm. og lögg. fasteignas­ali í símum 533-4040 eða 896-4013 [email protected] Dan V.S. Wiium hdl, löggiltur fasteignas­ali, sími 896-4013 Traust og örugg þjónusta í 40 ár PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.