Fréttablaðið : 2019-06-12

MARKAÐURIN­N : 31 : 10

MARKAÐURIN­N

Instagram fréttablað­sins @frettablad­id frettablad­id.is Miðvikudag­ur 12. júní 2019 Stjórnarma­ðurinn Sanngjörn laun fyrir jafnverðmæ­t störf PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum og jafnlaunav­ottun. Við búum yfir áralangri reynslu og lausnum sem virka. PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþj­ónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðirá­ðgjafar, endurskoðu­nar og reikningss­kila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðr­a fyrirtækja sem aðstoðar viðskiptav­ini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. Reykjavík | Akureyri | Reykjanesb­ær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllu­r | Vestmannae­yjar PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW FYLGIRIT FRÉTTABLAЭSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL | MARKAÐURIN­N Jafnlaunav­ottun

© PressReader. All rights reserved.