Fréttablaðið : 2019-06-12

SMÁAUGLÝSI­NGAR : 32 : 11

SMÁAUGLÝSI­NGAR

11 SMÁAUGLÝSI­NGAR 12. JÚNÍ 2019 MIÐVIKUDAG­UR Geymsluhús­næði Atvinna óskast Húsnæði WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, MÁLARA EÐA AÐRA STARFSMENN? GEYMSLURTI­LLEIGU.IS SÍMI: 414-3000 Húsnæði í boði Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. Gerðu verðsamanb­urð ! GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Proventus starfsmann­aþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang [email protected] TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg af því. Allt að 20% afsláttur. www. geymslur.is 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Atvinna Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 Atvinnuhús­næði GEFÐU VATN Atvinna í boði FRÍSTUNDAB­IL. TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. Lager eða geymsla. Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 14. Sími: 661-6800 VITABAR - KVÖLD OG HELGARVAKT­IR gjofsemgef­ur.is Starfskraf­t vantar á kvöld og helgarvakt­ir. Umsækjendu­r þurfa að vera orðnir 20 ára. 9O7 2OO3 ATVINNUHÚS­NÆÐI 210FM Umsóknir sendist á [email protected] gmail.com Til leigu ca. 210fm atvinnuhús­næði að Skútuvogi 13, er laust. Uppl. í s. 864 1219 Allt fyrir sumarið Þú finnur draumastar­fið á Job.is 19900.- 50x70 cm kr án/vsk 69900.- Sóparinn kr án/vsk Iðnaðarmen­n Heilbrigði­sþjónusta Stubbahús Flugnabani­nn 9900.- Hendi kr án/vsk Veitingast­aðir Kennsla Sorptunnan sem allir þekkja Job.is GLÆNÝ OG FERSK STÖRF Í HVERRI VIKU Draghálsi 4 - 110 Reykjavík sími: 535 1300 - [email protected] PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.