Fréttablaðið : 2019-06-12

TÍMAMÓT : 33 : 12

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 12 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 1 2 . JÚNÍ 2 0 1 9 MIÐVIKUDAG­UR Jón Gunnar Skúlason verkfræðin­gur, lést 7. júní á hjúkrunarh­eimilinu Sóltúni. Útförin verður auglýst síðar. Hildigunnu­r Ólafsdótti­r Marta María Jónsdóttir Jóakim Uni Arnaldarso­n Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóði­r, amma og langamma, Guðríður (Rúrí) Karlsdótti­r Mosabarði 8, Hafnarfirð­i, lést sunnudagin­n 9. júní. Útför verður auglýst síðar. Árni Rosenkjær Karl Rosenkjær Guðrún Hildur Rosenkjær Ágústa Ýr Rosenkjær Guðný Birna Rosenkjær tengdabörn, barnabörn og barnabarna­börn. Okkar ástkæri Jakob Gísli Þórhallsso­n lést þriðjudagi­nn 4. júní. Útförin fer fram frá Langholtsk­irkju fimmtudagi­nn 13. júní kl. 13.00. Fríða Kristbjörg Hjálmarsdó­ttir Ingi Þór Jakobsson Hanna Birna Jóhannesdó­ttir Hreinn Jakobsson Aðalheiður Ásgrímsdót­tir Þórhallur Jakobsson Stefanía Bergmann Magnúsdótt­ir barnabörn og langafabör­n. Elskuleg móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Gerður Guðjónsdót­tir Ártúni 7, Selfossi, lést á Heilbrigði­sstofnun Suðurlands sunnudagin­n 2. júní. Útförin fer fram frá Selfosskir­kju föstudagin­n 14. júní kl. 13.00. Jónína Sigurjónsd­óttir Sæmundur Bjarni Ingibjarts­son Jón Garðar Sigurjónss­on Ólöf Rún Tryggvadót­tir Ævar Smári Sigurjónss­on Kristín Bjarnadótt­ir Sigurður Ellert Sigurjónss­on barnabörn og barnabarna­börn. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.