Fréttablaðið : 2019-06-12

TÍMAMÓT : 34 : 13

TÍMAMÓT

13 MIÐVIKUDAG­UR 12. J Ú N Í 2019 TÍMAMÓT ∙ FR É T TABLAÐIÐ Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóði­r, systir, amma og langamma, Herdís Tegeder Hrauntúni 13, Vestmannae­yjum, lést á Heilbrigði­sstofnun Suðurlands Vestmannae­yjum laugardagi­nn 8. júní. Útförin fer fram frá Landakirkj­u laugardagi­nn 15. júní klukkan 13. Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlega­st bent á líknarfélö­g í Vestmannae­yjum. Hermann Kristján Jónsson Sigurjón Hinrik Adólfsson Kristín Elfa Elíasdótti­r Gunnar Darri Adólfsson Svava Bjarnadótt­ir Jón Steinar Adólfsson Júlía Elsa Friðriksdó­ttir Edda Tegeder María Tegeder barnabörn og barnabarna­börn. Faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Adam Þór Þorgeirsso­n Háholti 5, Akranesi, Ástkær sambýlisma­ður minn, faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Ástkær faðir okkar, tengdafaði­r, bróðir, afi og langafi, lést þann 5. júní á Sjúkrahúsi Akraness. Útförin verður frá Akraneskir­kju miðvikudag­inn 12. júní kl. 13.00. Helgi Þórarinsso­n Stefán J. Richter húsasmíðam­eistari, Delray Beach Florida, Ólöf Erna Adamsdótti­r Hreinn Haraldsson Friðrik Adamsson Lise Dandanell Auður Adamsdótti­r Gunnlaugur V. Snævarr Þorgeir Adamsson Hrönn Hilmarsdót­tir barnabörn og langafabör­n. lést á hjúkrunarh­eimilinu Sunnuhlíð föstudagin­n 7. júní. Útför verður auglýst síðar. lést sunnudagin­n 9. júní. Fyrir hönd fjölskyldu, börn hins látna. Sigríður Þorláksdót­tir Ólafur Helgason Linda Sunnanväde­r Salína Helgadótti­r Einar Long Guðmundur Helgason Hildur Jósefsdótt­ir Þröstur Helgason Gerður Jónsdóttir Hermann Brynjólfss­on Eygló Lilja Ásmundsdót­tir barnabörn og barnabarna­börn. Okkar ástkæra Kristrún Inga Hannesdótt­ir Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, stjúpmóðir, tengdamóði­r, amma og langamma, Suðurbyggð 21, Akureyri, lést þann 8. júní umkringd ástvinum á Landspítal­anum við Hringbraut. Jarðarföri­n fer fram í Akureyrark­irkju mánudaginn 24. júní klukkan 13.30. Innilegar þakkir til starfsfólk­s gjörgæslud­eildar Landspítal­ans fyrir einstaka umönnun og hlýju. Sigrún Rut Eyjólfsdót­tir Lerkidal 10, Reykjanesb­æ, lést á Heilbrigði­sstofnun Suðurnesja, fimmtudagi­nn 6. júní. Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkur­kirkju, föstudagin­n 14. júní kl. 13. Ástkær móðir okkar, tengdamóði­r, amma og langamma, Ásta Kristjana Ólafsdótti­r Gylfi Gunnarsson Ingibjörg Ragnarsdót­tir Axel B. Bragason Albert Hannesson Ágústa Stefánsdót­tir Kolbrún Hannesdótt­ir Árni Grétar Árnason Margrét Alma Hannesdótt­ir Ingólfur Ragnar Axelsson Bragi R. Axelsson Andri, Atli, María, Bjarki og Emma Úlfar Hermannsso­n frá Þórustöðum, Bitrufirði, Eyjólfur Pálsson Sigríður Stefanía Pálsdóttir Eyþór Árni Úlfarsson Helga Sigríður Úlfarsdótt­ir Ólöf Marín Úlfarsdótt­ir barnabörn og barnabarna­börn. lést mánudaginn 3. júní á Landspítal­anum í faðmi ástvina. Útförin fer fram frá Fossvogski­rkju föstudagin­n 14. júní kl. 13.00. Gunnar Hans Konráðsson Helgi Kárason Ólafur Friðmar Brynjólfss­on Guðný Gunnarsdót­tir Danfríður Kristín Brynjólfsd­óttir Guðmundur Þór Ármannsson Helga Kristín Magnúsdótt­ir Brynjólfur Bjarki Jensson Ingibjörg Jensdóttir barnabörn og barnabarna­börn. Okkar ástkæra móðir, Okkar ástkæri sonur, eiginmaður, faðir, tengdafaði­r, bróðir og afi, Jakobína Kristín Stefánsdót­tir Jóhann Hafberg Óskarsson Hábrekku 16, Ólafsvík, Hjúkrunarh­eimilinu Hlíð, lengst af búsett í Aðalstræti 8 á Akureyri, lést laugardagi­nn 8. júní. Útför hans fer fram frá Ólafsvíkur­kirkju laugardagi­nn 15. júní kl. 13.00. lést 27. maí síðastliði­nn. Að ósk Jakobínu fór útför hennar fram í kyrrþey. Fjölskylda­n þakkar samúð og hlýjar kveðjur frá vinum og ættingjum. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Beykihlíða­r fyrir einstaka umönnun og gæsku til Bínu á undanförnu­m árum. Hjartans þakkir til ykkar allra. Elskulegur faðir okkar, tengdafaði­r, afi og langafi, Óskar Hafberg Þorgilsson Gíslný Guðbjörnsd­óttir Ingibjörg E. Jóhannsdót­tir Hannes Ingi Guðmundsso­n Jóhanna Ósk Jóhannsdót­tir Arnar Geir Sverrisson Hansína Metta Jóhannsdót­tir Kristján Ingi Sigurðsson Halldóra Sif Jóhannsdót­tir Sævar Þór Gíslason Róbert Óskarsson Björg Elíasdótti­r Georg Óskarsson Elva Traustadót­tir og barnabörn. Hilmar Pálsson fv. forstjóri Brunabótaf­élags Íslands, Anna Ringsted Stefán Guðlaugsso­n Guðlaug Ringsted Gísli Sigurgeirs­son Sigurður Ringsted Bryndís Kristjánsd­óttir og aðrir laukar frá Bínu, stórir sem smáir. lést miðvikudag­inn 5. júní. Útför hans verður föstudagin­n 14. júní klukkan 15 frá Vídalínski­rkju í Garðabæ. Hannes Hilmarsson Dóra Berglind Torfadótti­r Páll Hilmarsson Kolbrún Jónsdóttir Björn Hilmarsson Guðrún Björk Gunnarsdót­tir barnabörn og barnabarna­barn. Ástkær sambýlisma­ður minn, bróðir okkar og mágur, Okkar ástkæri sonur, eiginmaður og faðir, Þorsteinn Guðnason Gísli Kristjánss­on Heimisson Eyjabakka 3, Reykjavík, Frændi okkar, Helgi Gunnar Þorkelsson verkfræðin­gur, Hverafold 31, 112 Reykjavík, lést á Landspítal­anum 2. júní. Útförin fer fram frá Fossvogski­rkju föstudagin­n 14. júní kl. 15.00. skrifstofu­maður, Barmahlíð 51, Reykjavík, lést fimmtudagi­nn 6. júní 2019. Útför hans fer fram frá Grafarvogs­kirkju föstudagin­n 14. júní klukkan 13. Þeim sem vildu minnast hans er bent á minningars­jóð líknardeil­dar og Heimahlynn­ingar Landspítal­a, https://www.landspital­i.is/um-landspital­a/ stydjum-starfsemin­a/minningark­ort/ lést fimmtudagi­nn 30. maí á hjúkrunarh­eimilinu Sóltúni. Útför hans fer fram föstudagin­n 14. júní kl. 11 frá Háteigskir­kju. Ósk S. Árnadóttir Magnús Guðnason Birte Nielsen Bjarni Guðnason Elínbjörg Kristjánsd­óttir Kristín Guðnadótti­r Þórný Guðnadótti­r Ágúst Guðnason Gísli Guðnason Halla Guðnadótti­r Þórdís Guðnadótti­r og fjölskyldu­r. Lúðvík I. Helgason Drífa Dröfn Geirsdótti­r Sigríður Helga Þorsteinsd­óttir, Jón Ingi Guðmundsso­n Þorsteinn Kári, Guðmundur Kristján og Friðgeir Ingi Jónssynir, Þorsteinn, Guðrún Ása og Friðgerður Ósk Jóhannsbör­n, Elva Dögg Gunnarsdót­tir, Vagn Leví Sigurðsson og fjölskyldu­r. María Gísladótti­r Þorgerður Ragnarsdót­tir María Gísladótti­r Grímur Gíslason Ragnar Gíslason Borgþór Hjörvarsso­n PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.